Trasy dětských závodů

Délky tras:
Odstrkovadla + Bobíci / Bobice = 150m.
Předžáci / Předžákyně = 640m.
Žáci / Žákyně I. = 750m.
Žáci / Žákyně II. = 2.000m.
Ml. Žáci / Žákyně = 3.000m.
St. Žáci / Žákyně = 4.000m.