Důležité informace

26.04.2018 07:02

Několik informací a pokynů k závodu:
- závodníci jsou na start řazeni dle pořadí z prvního závodu v Osečné
- řazení bude probíhat vedle startovacího koridoru, vždy hned po odstartování předchozí kategorie. Hlídejte si časy startů a buďte na místě sta
rtu vždy s dostatečným předstihem
- prosíme rodiče, aby dětem během závodu nepomáhali!!! Trasy budou zajištěny dostatečným počtem pořadatelů, kteří dětem pomohou
- závodníci, kteří budou dojeti o 1 kolo nebudou v puštěni do dalšího kola
- kategorie starších žáků a žákyň budou odstartovány tak, že první odstartují žáci a 1 minutu po nich odstartují žákyně
- při rozjíždění dbejte zvýšené opatrnosti v sekci cyklokros, kde se budou v protisměru pohybovat Předžáci&Předžákyně